Info Soundwall

Universeel akoestisch sandwichpaneel.

Veelvuldig gebruikt voor:

  • Geluidwerende omkastingen rond machines.
  • Geluidsabsorberende wanden in bedrijfshallen.
  • Akoestische schermen.
  • Bureelwanden in productieruimtes.
  • ...