Productgamma akoestische panelen

Plafond- of wandpanelen voor betere akoestiek

Voor het verbeteren van de akoestiek in woningen, scholen, kantoren en studio’s vindt u op deze pagina ons aanbod geluidsabsorberende wand- en plafondpanelen, platen en schermen.

Akoestische panelen helpen echt, maar hoe en waarom?

Slechte nagalm, slechte ruimte akoestiek, slechte akoestiek, echo geluiden, dat zijn allemaal woorden die eigenlijk hetzelfde betekenen. In een bepaalde ruimte, vergaderlokaal, eetkamer, restaurant, sportzaal, leslokaal, .. is er een te grote nagalmtijd, de meeste mensen zeggen dat de akoestiek in die ruimte niet goed is.  Dit is te wijten aan een te grote nagalmtijd, het geluid wordt in de tijd te traag verzwakt. 

Kwalijke gevolgen van een slechte ruimte akoestiek is een slechte spraakverstaanbaarheid, in bepaalde ruimtes ( vergaderlokalen, repetitieruimtes, leslokalen,..) met een nagalmtijd vanaf 1.5 sec wordt die ruimte als niet bruikbaar beschouwd om gesprekken te voeren. In kantoren, klaslokalen ed gaat dat ook gepaard met concentratieverlies en bijgevolg tot productiviteitsverlies. Het is dus in alle gevallen belangrijk dat er een goede ruimte akoestiek nagestreefd wordt. 

Hoe groter de ruimte hoe hoger de nagalmtijd mag zijn voordat deze als storend wordt beschouwd. Let wel, deze ervaring is ook subjectief. 

Geluidsabsorptie zal geluid, dat zich in een ruimte bevindt, als het ware 'opslorpen'. Akoestische absorptie tegen een betonwand bijvoorbeeld, zal verhinderen dat geluidsgolven weerkaatsen. Naast een vermindering van het geluidsniveau in een ruimte, zal absorptie voornamelijk de 'galm' of 'nagalm' wegnemen. Geluidsabsorptie mag niet verward worden met geluidsisolatie. Schuimpanelen kleven tegen een te lichte deur bijvoorbeeld, zal de isolatiekwaliteit van die deur niet verhogen! Daarvoor is dan weer massa nodig.

De meeste geluidsabsorptiematerialen zijn licht, schuimachtig,...maar allemaal laten ze de geluidsgolven in het materiaal binnentreden waardoor deze hun energie verliezen en in min of meerdere mate teruggekaatst worden. De mate van 'terugkaatsen ' is afhankelijk van het product en de wijze waarop het gemonteerd wordt. 

Om de akoestiek te verbeteren in een ruimte voeren we een nagalmmeting uit gevolgd door een korte nagalmstudie. Zo bepalen we de huidige situatie, wat de nieuwe situatie zou moeten zijn en hoe daartoe te komen. We bespreken de mogelijkheden en pas dan gaan we over tot het opmaken van een offerte.

Interessante informatie over geluidsabsorptie kan ook nagelezen worden op wikipedia.