Productgamma geluidsabsorptie

Opslorpen van geluid

Geluidsabsorptie zal geluid, dat zich in een ruimte bevindt, als het ware 'opslorpen'. Akoestische absorptie tegen een betonwand bijvoorbeeld, zal verhinderen dat geluidsgolven weerkaatsen. Naast een vermindering van het geluidsniveau in een ruimte, zal absorptie voornamelijk de 'galm' wegnemen. Geluidsabsorptie mag niet verward worden met geluidsisolatie. Schuimpanelen kleven tegen een te lichte deur bijvoorbeeld, zal de isolatiekwaliteit van die deur niet verhogen! Daarvoor is dan weer massa nodig.

De meeste geluidsabsorptiematerialen zijn licht, schuimachtig,...maar allemaal laten ze de geluidsgolven in het materiaal binnentreden waardoor deze hun energie verliezen en in min of meerdere mate teruggekaatst worden. De mate van 'terugkaatsen ' is afhankelijk van het product en de wijze waarop het gemonteerd wordt. 

Om te bepalen wat er nodig is in een ruimte voeren we een nagalmmeting uit gevolgd door een korte nagalmstudie. Zo bepalen we de huidige situatie, wat de nieuwe situatie zou moeten zijn en hoe daartoe te komen. We bespreken de mogelijkheden en pas dan gaan we over tot het opmaken van een offerte.

Interessante informatie over geluidsabsorptie kan ook nagelezen worden op wikipedia.